Vítejte v našem obchodě / Welcome to our online store

V našem eshopu najdete čerstvé maso, vajíčka od slepiček chovaných na pastvě a další.

Tradiční venkovské kuřátko pochází z našeho vlastího domácího chovu. Jedná se o pomalu rostoucí a až 100 dnů (běžně 35 dnů) vykrmované kuře.

Maso má velmi vyzrálou chuť, krásnou strukturu. Dbáme na maximální welfare zvířat, kuřata mají dostatek životního prostoru, kvalitní krmivo, v sezóně jsou umístěna do mobilních kurníků s venkovním výběhem. Příležitostně chováme i další drůbež.

To vše se odráží na kvalitě masa, která je nesrovnatelná s masem z velkochovů.

 

Naše slepičky chováme v mobilním kurníku na louce, kde mají možnost se pást, hrabat, hledat hmyz, popelit se.. Zkrátka se jim snažíme poskytnout podmínky pro přirozené chování. Krmíme je kvalitní směsí obilných šrotů s vitaminy a minerály, ovocem a zeleninou.

 

Pravidelně rozvážíme po Praze.


In our online store you will find fresh meat, pasture eggs and others.

The traditional chicken comes from our own breeding. This is a slow growing and up to 100 days (usually 35 days) fattened chicken.

The meat has a very mature taste, beautiful structure. We pay attention to the maximum animal welfare, the chickens have enough living space, quality feed, in the season they are placed in mobile chicken coops with an outdoor area. Occasionally we also raise another poultry

All this is reflected in the quality of meat, which is incomparable with meat from large farms.

It is juicy with an excellent taste.

 

We keep our hens in a mobile chicken coop in a meadow, where they can graze all day, dig, look for insects, ashes. In short, we try to provide them with conditions for natural behavior. We feed them a quality mixture of cereal meal with vitamins and minerals, fruits and vegetables.

 

Regular deliveries across Prague.

Zpět do obchodu